Kvalifikace

MATEŘSKÉ JAZYKY

Moje mateřské jazyky jsou ruština a běloruština.

MOJE VZDĚLÁNÍ A ABSOLVOVANÉ ZKOUŠKY, KURZY A SEMINÁŘE

1995–2000 Běloruská státní univerzita, Fakulta mezinárodních vztahů, obor „Světová ekonomika a mezinárodní ekonomické vztahy“ (kvalifikace „Ekonom se znalostí cizích jazyků (angličtiny a francouzštiny)“)
2002–2004 Evropská humanitní univerzita, obor „Webový design a počítačová grafika“
2008-2009 Intenzivní kurz českého jazyka pro pokročilé, Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy 
Březen 2011 Základní terminologie a průběh trestního řízení, Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
Červen 2011 Státní jazyková zkouška všeobecná (C1) z češtiny
Červen 2014 XI. česko-ruský terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele na téma "Nový občanský zákoník", Komora soudních tlumočníků ČR
Leden 2015 Angličtina: překlad lékařských a farmaceutických textů, Belisha Beacon k. s.
Březen 2015 Angličtina - odborný překlad: účetní výkazy, Belisha Beacon k. s.
Únor 2016 Revize a korektury, Jednota tlumočníků a překladatelů

ZKUŠENOSTI

V letech 1998–2007 jsem pracovala v oblasti zahraničního obchodu a náplň mé práce zahrnovala i překládání.

V roce 2004 jsem začala spolupracovat s překladatelskými agenturami.

V letech 2007-2008 jsem se zabývala marketingem a reklamou.

Od roku 2009 jsem nezávislá překladatelka na plný úvazek s působností v České republice.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SDRUŽENÍCH

Jednota tlumočníků a překladatelů

MOJE NEJVĚTŠÍ OBJEDNÁVKY

  • Překlad komentáře k účetnímu výkazu (cca 135 000 slov) z ruštiny do angličtiny
  • Korektura překladu z ruštiny do angličtiny sbírky firemních pravidel a norem (cca 80 000 slov)
  • Překlad z češtiny do ruštiny hlášek informačního a ekonomického systému (více než 180 000 slov)

A NAVÍC…

Při práci v oblasti zahraničního obchodu jsem úspěšně jednala anglicky s obchodními partnery z Východu (Irák, Sýrie, Turecko, Egypt, Indie, Vietnam, Čína) a Západu (Německo, Itálie, Belgie, USA), s úředníky OSN a se státními úředníky.