Ceny

Překlady

Cena za NS
Překlady z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny 350 Kč
Překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny 375 Kč
Překlady z češtiny do běloruštiny a z běloruštiny do češtiny 375 Kč
Překlady z angličtiny do ruštiny a z ruštiny do angličtiny 375 Kč
Překlady z angličtiny do běloruštiny a z běloruštiny do angličtiny 400 Kč
Sleva na objednávku od 50 NS   -5%
Sleva na objednávku od 100 NS -10 %
Sleva na objednávku od 200 NS -15 %
Příplatek za expresní překlady a překlady přes víkend   až 50 %
Příplatek za obtížnost (podklad v needitovatelném formátu (pdf, scan, papír), špatně čitelný výchozí text, grafická úprava, reklamní text apod.) +10–20 %

Revize a korektury

Cena za NS
Revize překladů 175–200 Kč
Korektury textů v ruštině rodilým mluvčím 120 Kč
Korektury textů v běloruštině rodilým mluvčím 130 Kč
Odborné korektury textů v ruštině z oblasti obchodu, ekonomiky, financí, práva, marketingu 130 Kč
Odborné korektury textů v angličtině z oblasti farmaceutické chemie, lékařství, microbiologie apod. 150 Kč

Poznámky:

  1. Uvedené ceny jsou za normostranu (NS) přeloženého textu, tj. 1800 znaků včetně mezer. Na základě údajů textového editoru MS Word je normostrana v přesném vyjádření součtem slov a znaků bez mezer děleno číslem 1800.
  2. Minimální účtovaná jednotka – 0,5 normostrany.
  3. Podle vašeho přání vypracuji nabídku s cenou za slovo výchozího textu nebo přeloženého textu.
  4. Ceny pro překladatelské agentury jsou smluvní.

 

Tlumočení

  Cena  
  1/2 dne
(4 hod)
1 den
(8 hod)
> 8 hod
Konsekutivní tlumočení čeština – ruština 2400 Kč 4800 Kč + 600 Kč/hod
Konsekutivní tlumočení angličtina – ruština 3200 Kč 6400 Kč + 800 Kč/hod
Doprovodné tlumočení čeština – ruština 2000 Kč 4000 Kč + 500 Kč/hod

Poznámky:

  1. Uvedené ceny jsou konečné. Nejsem plátcem DPH.
  2. Pro tlumočení v Mladé Boleslavi je možné dohodnout cenu za hodinu.
  3. Cena za 1/2 dne platí pouze pro tlumočení v Mladé Boleslavi a okolí a v Praze.
  4. Pro informace o podmínkách poskytování tlumočení viz Všeobecné podmínky pro tlumočení.