Ceny


Cenu překladu, revize nebo korektury, případně tlumočení vám ráda sdělím na základě vaší poptávky. Je-li to možné, zašlete ukázku textu, který potřebujete přeložit nebo upravit. Mlčenlivost i v případě, že si službu u mě neobjednáte, je samozřejmostí.

 

Pokud je podklad v needitovatelném formátu (pdf, obrázek, papír), celkovou cenu překladu nemohu vypočítat předem. V tomto případě Vám sdělím cenu za normostranu (1800 znaků včetně mezer) přeloženého textu. Rozsah překladu se zaokrouhluje na jedno desetinné místo nahoru.

 

Podle vašeho přání mohu vypracovat cenovou nabídku za slovo zdrojového (jsou-li vaše soubory v editovatelném formátu) nebo přeloženého textu.

 

V případě revize překladu nebo korektury vám možná budu účtovat cenu za hodinu.

 

Pro tlumočení v Mladé Boleslavi je možné dohodnout cenu za hodinu, pro tlumočení v okolí Mladé Boleslavi i v Praze cenu za půl dne (≤4 hodin), v ostatních případech se uplatňuje cena za den (≤8 hodin) tlumočení. Pro informace o podmínkách poskytování tlumočení viz 

Všeobecné podmínky pro tlumočení.